Call us: +39 091543506

Juno Lacinia Templet (Tempio di Giunone Lacinia)

Juno Lacinia Templet

Det siges at templets tag, som var af marmor, blev fjernet af en romersk konsul i slutningen af 3. årh. f. Kr.

Navnet på dette tempel er fiktivt, ligesom det også er tilfældet med det nære Concordia Tempel, (et resultat af en misforståelse i forbindelse med Hera Templet i Crotone) men det er en fascinerende tanke, at dette tempel, som har en formidabel position på en overhængende klippeskrænt i det yderste hjørne mod øst af dette magiske område, har huset kulten for frugtbarhedens gudinde.

Sporene af en ildebrand er utroligt tydelige på muren af cellaen og genkalder en ulykkelig dag i 406 f. Kr., da også dette vidunderlige tempel, som var næsten identisk med Concordia Templet, blev ødelagt af kartaginienserne.

I nærheden mod øst er der endnu spor af et stort offeralter  og et stykke af en gammel vej med dybe hjulspor, som starter ved den tredie port.