Tempio dei Dioscuri

Dioskurernes Tempel

Kastor og Pollux templet i Agrigento
Kastor og Pollux templet i Agrigento

Fire elegante søjler, resterne af det mindste tempel i Tempeldalen
På den store hellige plads, som omgiver Jupiter Templet (hvor der er spor af adskillige helligdomme, andre templer og Agorà pladsen) står fire elegante søjler tegnet mod himlen. Dette er resterne af en mindre bygning fra det V århundrede viet til dioskurerne Kastor og Pollux..

Templet er dorisk, med dobbelt søjlerække og seks søjler på frontalgavlerne, og er det mindste på det hellige bjerg.

Alvorligt beskadiget af kartaginienserne er det muligvis blevet restaureret og ombygget i hellenistisk tid, hvilket fremgår af de forskellige byggestile. Det forfaldt fuldstændig i de følgende århundreder og blev delvis genopbygget i 1836, da de fire søjler med tilhørende overlæggere blev rejst.